ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΑΡΤΗΣ SITE
NetworkSales.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα απαιτεί άμεση ανταπόκριση στις τρέχουσες συνθήκες με στόχο, όχι μόνο την επιβίωση των εταιρειών, αλλά και την εξεύρεση λύσεων για την ανάπτυξή τους σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά. Προς αυτή τη κατεύθυνση, η NETWORKSALES σχεδιάζει λύσεις και εφαρμόζει για τις συνεργαζόμενες εταιρείες με κύριους στόχους, αφενός την προστασία και διεύρυνση του πελατολογίου τους και αφετέρου την αναβάθμιση των σχέσεων τους με το συναλλασσόμενο κοινό.


Οι υπηρεσίες μας αναλύονται ως εξής:

 

 

INBOUND

 

CAMPAIGNS
  • Γραμμές Πληροφοριών (Info lines) / Υπηρεσίες Ενημέρωσης
  • Τεχνική Υποστήριξη (Help desk)
  • Διαχείριση & Εξυπηρέτηση Παραπόνων
  • Yποστήριξη Διαφημιστικής Καμπάνιας
OUTBOUND
CAMPAIGNS
  • Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων & υπηρεσιών (Telesales)
  • Τηλεφωνικές έρευνες ικανοποίησης πελατών (Customer Satisfaction Surveys)
DATA ENTRY
BACK OFFICE
  • Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις ( Data Entries )
  • Επεξεργασία υλικών προώθησης και διαφήμισης

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η μίσθωση θέσεων εργασίας, στις εγκαταστάσεις της NETWORKSALES. επιτρέπει στον πελάτη να κάνει χρήση του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού της εταιρείας για την υλοποίηση των έργων του.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τα στελέχη της NETWORKSALES μπορούν να συνεργαστούν με τους πελάτες για να ενισχύσουν τις δεξιότητες του προσωπικού στις σύγχρονες μεθόδους παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.


 


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΑΡΤΗΣ SITE
Εγγύηση στις υπηρεσίες μας